Drienovec výhybňa - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Výhybňa DRIENOVEC leží v km 30,897 trate Košice – Plešivec medzi žst Moldava nad Bodvou a zastávkou Drienovec Výhybňa rozdeľuje medzistaničný oddiel žst.Moldava nad Bodvou – žst.Turňa nad Bodvou na dva priestorové oddiely a to:
- jednokoľajný oddiel žst. Moldava nad Bodvou – výh. Drienovec,
- dvojkoľajný oddiel výh.Drienovec – žst. Turňa nad Bodvou.
Výhybňa nie je dopravne obsadená, zabezpečovacie zariadenia výhybne sú obsluhované zo žst. Turňa nad Bodvou. Administratívne je pridelená k žst. Turňa nad Bodvou.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
64 kB
16.4.2020