Lisková - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Obec Lisková je od svojho vzniku samostatná obec. Dnes už prostredníctvom fabrického komplexu Severoslovenských celulózok a papierní Ružomberok urbanisticky spojená s mestom. Leží východne od Ružomberka vo výške 490 m n. m. na nive rieky Váh.
Najstaršia správa o Liskovej pochádza z r. 1252, ale existovala už v prvej polovici 13. stor. Pravdepodobne v polovici 14. stor. bol vybudovaný gotický kostol zasvätený Božiemu telu. Doklady sú z r.1397. Pri kostole účinkovala farská škola doložená z r. 1551. Lisková bola okolo roku 1600 najväčším dedinským sídliskom nielen v panstve Likava (kde patrila), ale v západnom Liptove vôbec. Z pôvodnej zástavby pri hradskej sa vývinom menila na hromadnú cestnú.
Významnejšie pamiatky: rímskokatolícky kostol s barokovou vežou (z pôvodného gotického kostola) postavený podľa návrhu M. M. Harminca z r. 1935-1936 a kultúrna pamiatka dom Dr. Vavra Šrobára, označený pamätnou tabuľou. Z významných osobností sa tu narodil predseda SNR, prvý minister pre správu Slovenska, spisovateľ a národovec MUDr. Vavro Šrobár.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu