Blaufuss - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Pri stavbe tunela bolo potrebné odvodniť svah zárezu pri východe z tunela 150 m odvodňovacou štôlňou, ktorá viedla po nepriepustnej vrstve rovnobežne s osou trate. Tunel bol postavený v dvoch protismerných oblúkoch s polomermi R = 275 m, v stúpaní 16‰. V dôsledku obtiažneho prístupu a veľkej vzdialenosti od lomov (až 7,5 km) dosiahli náklady na jeho obloženie 20 zl./m3 - najväčšie na celej železnici. Tunel dokončili po 27 mesiacoch výstavby.
V noci z 27. na 28. augusta 1944 po 23.00 hodine sa dostali do stanice Kremnické Bane partizáni, ktorí tunel Blaufuss zatarasili. V tuneli najprv vyhodili koľajnice a potom pustili nákladné vlaky č.580 a 545 so záťažou. Celá doprava z východu a juhu Slovenska musela byť vedená cez Banskú Bystricu a Diviaky. Zdroj: Miroslav Kožuch

Tunel Blaufuss leží na jednokoľajnej trati ŽSR č. 171 zo Zvolena do Diviak v kilometri 259,450 – 259,990 (43,63 – 44,17 km – počítané od Zvolena), má dĺžku 540 m, 61 tunelových pásov, leží v stúpaní 16‰ a trať je v tunely vedená esovito v dvoch protiľahlých oblúkoch o polomere 275 m. Razený bol anglickou tunelovaciou  metódou.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu