Kremnický - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Výstavba tunela sa realizovala na základe požiadavky Riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave. Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave vypísalo v roku 1936 verejnú súťaž na tunelové záklenutie zárezu z obyčajného betónu v dĺžke 70 m, v km 257,500 až 257,570 trati Šomošová - Vrútky, bez tunelových portálov. Na základe výsledkov verejnej súťaže bola stavba tunelového zaklenutia zárezu zadaná firme Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier v Bratislave.
V roku 1937 Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave poverilo dokončenie tunelového zaklenutia zárezu v dĺžke 50 m od km 257,470 až 257,500 a od km 257,570 do km 257,590 s dvoma portálmi medzi stanicami Kremnica a Piargy (dnes Kremnické Bane). Zaklenutie bude z obyčajného betónu s celkovou kubatúrou asi 900 m3. Zaklenutím zárezu bola poverená firma Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier v Bratislave.
Tunel má aj s portálami 25 pásov, po 2 výklenky na oboch stranách tunelovej rúry.
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Zdroj: Miroslav Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu