Moravský Ján - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Moravský Svätý Ján

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Zastávka “Moravský Ján” leží v km 42,118 medzi žst. Sekule a Veľké Leváre. Je pričlenená CeP Kúty. V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich a služobná miestnosť s výdajňou cestovných lístkov. Pri 1. traťovej koľaji je nástupište pre cestujúcich, pri 2. traťovej koľaji je murovaná čakáreň a nástupište pre cestujúcich. Nástupištia sú osvetlené stožiarovými lampami. V km 42,011 sa nachádza podchod pre chodcov na prepojenie dvoch protiľahlých nástupíšť. Podchod je riešený tak, aby umožňoval bezbariérový prechod osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Je osvetlovaný výbojkovými žiarivkami.

Dostupnosť

Táto železničná zastávka leží východne od stredu obce. Najbližšia autobusová zastávka sa nachádza na námestí, vzdialenom asi 1 km, resp. 15 minút po Mojmírovej a Novej na námestie, kde je aj obecný úrad. Autobusy odtiaľto chodia do Malaciek a Borského Svätého Jura.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
211 kB
16.4.2020

Galéria objektu