Pílansky tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Pílanský tunel

Opustený tunel na trati ŽSR 160 medzi ŽST Kriváň a ŽST Lovinobaňa pri bývalej výhybni Píla.

Tunel je dlhý 121 metrov a budovaný bol v rokoch 1869 až 1871 ako súčasť Uhorskej severnej železnice.

Pri zdvojkoľajnení úseku Lovinobaňa - Kriváň bol pre novú druhú koľaj vykopaný pri tuneli zárez a tunel  ŽSR v roku 1985 opustili.  Koľajový zvršok bol znesený. Trať v tesnom susedstve tunel obchádza.

Dnes okolie portálov zarastá pomaly a je iba atraktívnym miestom pre fotografov a nadšencov pre železničné zaujímavosti. 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu