Ružínsky viadukt - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Ružínsky viadukt 

najmohutnejší z mostov na trati ŽSR 180 Žilina - Košice, je dvojkoľajný a elektrifikovaný. Nachádza sa medzi ŽST Malá Lodina a Margecany. Viadukt sa majestátne vypína nad ružínskou priehradou. V susedstve sa nachádza bujanovský tunel.

Miro Kožuch napísal:

Zostavený je z oceľovej priehradovej nosnej konštrukcie s rozpätím 4x64 m. Pri jeho konštrukcii použili prvýkrát montážny prostriedok pri zdvíhaní 4 polí. Jednotlivé priehradové konštrukcie mali hmotnosť asi 100 t. Konštrukcie boli zhotovené vedľa pilierov. Portály obkračovali konštrukcie aj piliere, takže rozdiel portálov bol asi 13,5 m. Stĺpy boli jednoduché priehradové zo štvoruholníkov na vrchole štvorca, s hranou 100 cm. Hlavy stĺpov boli upravené pre premostenie. Portály umožňovali po vyzdvihnutí konštrukcie jej presun do osi mosta. Pevné kladnice boli preto zavesené na vozíkoch, ktoré prechádzali po koľajniciach umiestnených na hornom páse premostenia. Premostenie bolo vystužené vodorovnými nosníkmi tvoriacimi manipulačnú lávku. Elektrické vrátka pre zdvih a ručný presun boli umiestnené na základniach stĺpov. Presun portálových žeriavov do susedného poľa bol prevedený šmykom po koľajniciach za súčasného prekotvenia stožiarov.

Hlavné stavebné práce boli dokončené 29.7.1953. Posledná časť viaduktu bola vyzdvihnutá na piliere 29.9.1954.

 


Vlaky.net na viadukte.

 

Pozri aj: http://rail.sk/skhist/mosty/kbz.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu