Žilina - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 36    Manipulačné: 24    Ostatné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Žilina je súčasťou dôležitého železničného dopravného uzlu. Je konečnou stanicou elektrifikovanej trate č. 120 z Bratislavy, elektrifikovanej trate č. 180 z Košíc, elektrifikovanej trate č. 127 z Čadce a neelektrifikovanej trate č. 126 z Rajca. Terajšia výpravná budova bola postavená začiatkom 40-tych rokov 20 st. Stojí na mieste pôvodnej výpravnej budovy KBŽ.

UMIESTNENIE A URČENIE ŽELEZNIČNEJ STANICE

Železničná stanica Ž I L I N A leží v km 337,632 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany-Púchov s rozchodom 1435 mm.
Ide o železničnú stanicu podľa povahy práce:
· zmiešanú,
· zriaďovaciu,
· osobnú,
· odbočnú pre trate :
 ŽILINA - ČADCA, ktorá je elektrifikovaná a dvojkoľajná.
 ŽILINA - RAJEC, ktorá je bez trakčného vedenia a je jednokoľajná.
· dispozičnú pre trate :
 ŽILINA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES pre všetky vlaky. Pre vlaky, ktoré nezastavujú v žst. Spišská Nová Ves je dispozičnou stanicou pre celý úsek po žst. Košice.
 ŽILINA - ČADCA pre všetky vlaky.
 ŽILINA - TRENČIANSKA TEPLÁ pre všetky vlaky a pre nákladné vlaky, ktoré v žst. Žilina zriaďovacia stanica a Trenčianska Teplá prechodia úsek až po LEOPOLDOV. Pre vlaky, ktoré nezastavujú v žst. Trenčianska Teplá, ani v žst. Leopoldov je dispozičnou stanicou pre celý úsek po žst. Bratislava hl. st., Bratislava východ a Bratislava predmestie.
 ŽILINA - RAJEC pre všetky vlaky.

ROZČLENENIE STANICE

Železničná stanica je rozčlenená na :
· obvod pre osobnú dopravu s koľajami : 1,1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 5c, 6, 6c, 8, 10, 10a nepárna skupina koľají 7 - 23, 13b, 15b,
· zriaďovací obvod : párna skupina koľají 12 - 42, 4b,6a,6b, 14a,
· prepravný úsek : 25a, 17b, 17c, d, e, 44 – 48,
· obvod Opravovne vozňov (OV) začína výhybkou číslo 36,
· má pridelenú nesamostatnú železničnú stanicu - ŽILINA zriaďovacia stanica.

STYK DRÁH

· Vlečka "COLSPEDIA, s.r.o." odbočuje z výťažnej koľaje č. 3 výhybkou číslo C 1.
· Vlečka "ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s." začína pokračovaním vlečkovej koľaje od námedzníka výhybky číslo C 1.
· Vlečka "AQUACHÉMIA, a.s." odbočuje z matečnej koľaje výhybkou č. 63.

HLÁSNICE, HRADLÁ, ODBOČKY, NÁKLADISKÁ, ZÁVORARSKÉ STANOVIŠTIA A ZASTÁVKY AŽ K SUSEDNÝM STANICIAM

Smer Ž I L I N A - V A R Í N :

· Zastávka TEPLIČKA NAD VÁHOM leží v km 334,122
· Odbočka VÁH je neobsadená a odbočuje z prvej hlavnej traťovej koľaje v km 333,582 do nesamostatnej žst. ŽILINA-TEPLIČKA, ktorá je pridelená žst. VARÍN.
· Nesamostatná žst. ŽILINA-TEPLIČKA je výmennou stanicou pre tranzitné vlaky bez spracovania v smere Žilina - Čierna n. Tisou - Žilina. Leží v km 3,350 trate Odb.Potok – Žilina
– Teplička – Odb.Váh. Je pridelená žst. VARÍN.

Smer Ž I L I N A - K Y S U C K É N O V É M E S T O:

· Odbočka BUDATÍN VÝH. Č. 144/145 leží v km 250,540 
· Zastávka BRODNO leží v km 254,563 
· Zastávka RUDINA leží v km 256,375

Smer Ž I L I N A - B Y T Č I C A :

· Zastávka ŽILINA ZARIEČIE leží v km 2,485 
· Zastávka ŽILINA SOLINKY leží v km 4,664

NÁSTUPIŠTIA

1. vyvýšené kryté nástupište pri výpravnej budove je dlhé 200 m. Slúži pre vlaky pristavené na koľajach č. 9, 7, 5. Medzi koľajami č. 9 a č. 7 a č. 7 a č. 5 sa nachádzajú 2 vyvýšené nekryté nástupištia typu SUDOP,
2. vyvýšené kryté nástupište je dlhé 300 m. Slúži pre vlaky pristavené na koľajach č. 2 a č. 3,
3. vyvýšené kryté nástupište je dlhé 150 m. Slúži pre vlaky pristavené na koľajach č. 4 a č. 10,
4. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 200 m je pri slepej koľaji č.13,
5. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 200 m je pri slepej koľaji č.15,
6. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 160 m je pri slepej koľaji č.17,
7. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 160 m je pri slepej koľaji č.19.

Prístup na nástupištia:

· K nástupišťu č.1 je prístup z vestibulu prijímacej budovy, z nástupíšť č.2 a č.3 a z Národnej ulice podchodom, z nástupíšť č.4, 5, 6, 7 okolo administratívnej budovy.
· K nástupištiam č.2 a 3 je prístup z podchodu.
· K nástupištiam č. 4, 5, 6, 7 je prístup z 1. nástupišťa okolo administratívnej budovy.
· K vyvýšeným nástupištiam medzi koľajami č.9 a č.7 a č.7 a č.5 je prístup piatimi úrovňovými prechodmi z nástupišťa č.1. Úrovňové prechody sú od seba vzdialené cca. 50m postupne od administratívnej budovy až po Poštu 2.

Úrovňové prechody pre vozíky:

· smerom od 1. nástupišťa k 2. a 3. nástupišťu a ďalej smerom k traťovému obvodu pri stanovišti vonkajších výpravcov,
· smerom od 1. nástupišťa k 2. a 3. nástupišťu a koľaji č.1 v úrovni Pošty 2,
· cez koľaje č.17a, 15a, 13a od St.3,
· cez koľaje č.23 a 21 pri ÚS.

ZVÁŽNY PAHOROK

Železničná stanica Žilina má dva zvážne pahorky, ktoré sú pre prácu v zimných ako aj letných podmienkach. (Výška pahorku sa neupravuje zvlášť pre zimnú a zvlášť pre letnú prevádzku).

Zvážny pahorok I sa nachádza na varínskom zhlaví v obvode St.1. V súčasnosti je „Zvážny pahorok I „ odstavený z prevádzky. Koľaj 14a je prevádzkyschopná po koncový styk výhybky 1A.

Zvážny pahorok II sa nachádza na bratislavskom zhlaví v obvode St.4.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V STANICI

Stanica je vybavená reléovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie cestového systému, ktoré je ovládané z riadiaceho pultu na Ústrednom stavadle so svetelnými, na sebe závislými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou.

ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE V PRIĽAHLÝCH MEDZISTANIČNÝCH ÚSEKOCH

· traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku ŽILINA – ODBOČKA VÁH je automatický blok, s permisívnym významom návestí “STOJ”, s jednoduchou blokovou podmienkou, s prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ,
· traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku ODBOČKA VÁH – VARÍN je automatický blok obojsmerný, s permisívnym významom návestí “STOJ”, s traťovým súhlasom na zmene ktorého sa zúčastňujú výpravcovia oboch susedných staníc, s úplnou blokovou podmienkou zavedenou trvale, s prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ,
· traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku ŽILINA - ŽILINA ZRIAĎOVACIA STANICA je poloautomatický blok, jednosmerný s absolútnym významom návestí “STOJ”,
· traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku ŽILINA - BYTČICA je reléové s poloautomatickým blokom obojsmerným, s kontrolou voľnosti trate, so samostatnými predzvesťami, s absolútnym významom návesti “STOJ”, s traťovým súhlasom na zmene ktorého sa zúčastňuje výpravca len jednej stanice,
· traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku ŽILINA - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO je automatický blok obojsmerný, s permisívnym významom návesti “STOJ”, s úplnou blokovou podmienkou zavedenou trvale, s prenosom návestí pre zariadenie VZ.

indikátory horúcobežnosti:

Medzi ŽST KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - ŽILINA pre jazdy vlakov po 1.traťovej koľaji v km 258,000 je zabudovaný indikátor horúcobežnosti firmy NIXON typ “HOT BOX DETECTIVE SYSTEM - model 7788 - SERVO COMPORATION OF AMERICA”.

TECHNICKÉ VYBAVENIE STANICE

a) V stanici sú dva vodné žeriavy bez chobota, jeden je na bratislavskom zhlaví medzi koľajami 1b a 3, druhý medzi koľajami 12 a 14. Vodné žeriavy sú napájané z vodárne Železničnej stanice, ktorá je napojená na verejný vodovod.
Rozvod vody v koľajisku pre doplňovanie súprav užitkovou vodou je na rajeckom nástupišti medzi koľajami číslo 13 - 15, 17 - 19, 21 - 23 a medzi koľajami 5 - 7, 3a - 5a.

b) Prehliadková jama pre prehliadku vozidiel a opravy kotúčových bŕzd je na 23 koľaji.

ZARIADENIA V PREPRAVNEJ PREVÁDZKE

Skladiská:
· sklad o ploche 272,30 m² – slúži na uskladňovanie plachiet a prepravných pomôcok. Sklad je umiestnený v obvode SNP Žilina na Hviezdoslavovej ulici č. 21. Po oboch stranách skladu sú bočné dvere, ktoré umožňujú prístup do skladu od koľaje č. 17, ako aj od mesta.

Rampy:
· krytá rampa o rozmeroch 150 x 12 m pre kusové zásielky pri koľaji č.17a,
· nekrytá bočná rampa (colná) o rozmeroch 58 x 12 m s pohyblivým portálovým žeriavom o nosnosti 20 t pri koľaji č.19a,
· nekrytá bočná rampa medzi koľajami 21a a 23a,
· nekrytá čelná rampa pri koľaji č. 44,
· nekrytá čelná rampa pri koľaji č. 46.

Zložiská:
· Medzi koľajami 13b a 15b, kde je pevne zabudovaný transportný pás (dopravník) na vykládku pošty s pôdorysom o výmere 78 m2.

Koľajové váhy:
· Na koľaji číslo 13a je dvojmostová, staticko-dynamická koľajová váha s meracím rozsahom 1 - 140 t. Prechodnosť hnacích vozidiel všetkých skupín prechodnosti počas váženia maximálnou rýchlosťou 5 km/h, pri voľnom prejazde cez váhu rýchlosť 15 km/h.

Obrysnice:
· Obrysnica je umiestnená na koľaji 13a.

Žeriavy:
· Nad koľajou 19a a nad nekrytou bočnou rampou (colnou) je pohyblivý portálový žeriav na elektrický pohon o rozpätí 17 m, dĺžke pojazdu 60 m, zdvih 5 m, nosnosti 20 t.

Mechanizačné zariadenia pre posun so železničnými vozňami:
· Na bočnej rampe vedľa koľaje 19a (colnej) je mechanizačné zariadenie pre posun so železničnými vozňami - elektrický vrátok.

 

V žilinskom uzle je viacero obvodov nákladnej aj osobnej prevádzky.
Niekoľko slov o žilinských spádoviskách:

Žilina – spádovisko I

Spádovisko I je na varínskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 1,  a pozostáva z dvoch vetiev – "Starý" a "Nový kopec" so spoločnou výťažnou koľajou. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Spádovisko sa v súčasnosti nepoužíva.

Žilina – spádovisko II

Spádovisko II je na bratislavskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 4, a je tvorené polopahorkom. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Stará harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 4, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 18 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko je vybavené šesť článkovou jednopásovou koľajovou brzdou ovládanou brzdárom z priľahleho brzdárskeho stanoviska a rozhlasovým zariadením pre posun. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Nová harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 5, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 22 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko nie je vybavené koľajovými brzdami, výhybky sú prestavované miestne.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
1 019 kB
8.6.2009

Galéria objektu