Žarnovica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Žarnovica sa nachádza na elektrifikovanej trati ŽSR č. 150 Zvolen – Nové Zámky.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Nových Zámkov

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Žarnovica leží v km 38,955 elektrifikovanej Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v celom úseku trate elektrifikovaná jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou. V úseku trate Žiar nad Hronom - Žarnovica je dvojkoľajná s pravostrannou prevádzkou.
Je stanicou nesamostatnou, pridelenou k železničnej stanici Hronská Dúbrava
Železničná stanica Žarnovica je zmiešanou - podľa povahy prác,
medziľahlou - po prevádzkovej stránke.

Styk dráh

Vlečka A.N.B. a. s. Žarnovica odbočuje v stanici z koľaje číslo 4. výhybkou číslo 7.
Vlečka Pozana a.s. Žarnovica odbočuje v stanici z koľaje číslo 4. výhybkou číslo 11.
Vlečka Lesy SR š.p. OLZ Žarnovica odbočuje z vlečky Pozana a.s. Žarnovica z koľaje číslo 1. výhybkou číslo 01.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Bzenica zastávka leží v km 43,905 medzi stanicami Hliník nad Hronom - Žarnovica.
Dolné Hámre zastávka leží v km 37,393 medzi železničnou stanicou Žarnovica – výhybňou Voznica.
Voznica zastávka leží v km 34,560 medzi železničnou stanicou Žarnovica – výhybňou Voznica.

Nástupištia

V stanici sú vybudované tri vyvýšené nástupištia pri koľajach 1, 2 a 4 o dĺžke 350 m. Príchod k jednotlivým nástupištiam je umožnený tromi prechodmi v úrovni koľají. Prechody cez koľaje pre cestujúcich a vozíky sú rozmiestnené po tri v koľajach šesť, štyri a dva. Príchod a odchod k nástupištiam je chodníkom vedľa staničnej budovy a podchodom v budove.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie TEST 24/14. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Hliník nad Hronom – Žarnovica je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu AH 83 s kontrolou voľnosti trate.
V priľahlom medzistaničnom úseku železničná stanica Žarnovica – výhybňa Voznica traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - releový poloautomatický blok bez kontroly voľnosti trate. Kontrolné a ovládacie prvky releového poloautomatického bloku sú umiestnené na ovládacom stole v dopravnej kancelárii.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok sa používa bočná rampa pri koľaji č. 6 o dĺžke 50 m. Prístup na rampu je po celej dĺžke od miestnej komunikácie. Použitie bočnej rampy na iné účely, ako na nakládku a vykládku vozňových zásielok povoľuje výpravca za stanovený poplatok.
Manipulačné priestory:
Manipulačné priestory sú pri všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach číslo 6 a 8. Nakládková a vykládková koľaj číslo 6 je sčasti zatrolejovaná, v celej dĺžke rampy je odklonená. Nakládková a vykládková koľaj číslo 8 je vybavená trakčným vedením v dĺžke 80 metrov od výhybky číslo 9. Bezpečne vykonávať nakládku a vykládku mechanizmami je možné v úseku koľaje kde je trolej odtiahnutá od osi koľaje.
Zložisko:
V obvode stanice nie je prenajaté
Koľaje:
Priľahlá koľaj ku skladišťu, rampe a zložisku je koľaj číslo 6, jednostranná pri nakladaní a vykladaní vozňových zásielok. Jej užitočná dĺžka je 425 metrov. Je zapojená do staničnej koľaje číslo 4 výhybkami číslo 8 a 10. Úsek koľaje číslo 6 od Vk2 po úsekový odpojovač trakčného vedenia Z106 pri dopravnej kancelárii je určený na odstavovanie mechanizmov a deponovanie vozňov. Manipulačná koľaj číslo 8 je dlhá 175 metrov a končí sa zarážadlom, jednostranná pri nakladaní a vykladaní vozňových zásielok. Je zapojená do manipulačnej
koľaje číslo 6 výhybkou číslo 9.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
86 kB
21.5.2009

Galéria objektu