Zlatno - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Žst. Zlatno leží na neelektrifikovanej trati č. 162 (Lučenec - Utekáč) medzi žst. Kokava nad Rimavicou a žst. Poltár.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu