Topoľčianky - Nákladisko

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladisko Topolčianky je bývalá konečná stanica trate z Úľan nad Žitavou.

V km 42,812 trate z Úľan nad Žitavou do Topoľčianok, resp. v km 2,152 trate Zlaté Moravce – Kozárovce sa nachádzala odbočka, ktorá dnes nesie názov „Odb. Topoľčianky“. Prvá postavená bola trať do Topoľčianok, odbočná trať do Kozároviec bola postavená až v roku 1912. Dnes je situácia opačná, hlavná trať vedie zo Zlatých Moraviec do Kozároviec a trať do Topoľčianok je odbočná.

Koľajisko bývalej stanice tvorili štyri koľaje priebežné a jedná slepá. Celkom bolo v koľajisku 7 výhybiek na drevených a železných podvaloch s ručným prestavovaním. Drevené podvaly pochádzali najmä z rokov 1954, 1957, čiastočne 1988, asi polovica koľají bola vybavená betónovými podvalmi. Súčasťou bývalej stanice bola okrem staničnej budovy koľajová váha, bočná rampa (už bez skladu), sklad na uhlie, WC, ďalší sklad (pôvodne strážny domček?) a na moraveckom zhlaví bývalý strážny domček (dnes ako rodinný dom).

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu