Svit - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

735 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 3    Odstavné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Stanica Svit (okres Poprad) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 180 Košice – Žilina.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Svit leží v km 206,541 na elektrifikovanej dvojkoľajnej trati Košice - Žilina. Je stanicou zmiešanou podľa povahy práce a medziľahlou po prevádzkovej stránke. Má jedno spoločné koľajisko normálneho rozchodu pre osobnú a nákladnú dopravu. Je nesamostatnou železničnou stanicou pridelenou k železničnej stanici Poprad- Tatry.

Styk dráh

V železničnej stanici z koľaje číslo 5a výhybkou č. Ch1, v km 206,340 odbočuje vlečková koľaj vlečky CHEDOS spol. s.r.o. Svit. Tabuľa s červeným bleskom na bielom podklade (koľajisko s trakčným vedením) je umiestnená 75 m pred zaústením vlečkovej koľaje do staničných koľají. Popis a obsluha je v prílohe č.3.

Hlásnice, hradlá, odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Hlásnica „Veľká“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Poprad-Tatry, leží v km 203,270 s predzvesťou v km 201,880 a je pridelená železničnej stanici Poprad- Tatry.
Hlásnica „Veľká“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Svit, leží v km 203,270 s predzvesťou v km 204,560 a je pridelená železničnej stanici Poprad-Tatry.
Hlásnica „Šuňava“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Svit, leží v km 210,420 s predzvesťou v km 208,770 a je pridelená železničnej stanici Poprad-Tatry.
Hlásnica „Tatry“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Štrba, leží v km 210,850 s predzvesťou v km 212,003 a je pridelená železničnej stanici Poprad-Tatry.
Hlásnica „Mlynica“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Svit, leží v km 214,715 s predzvesťou v km 213,375 a je pridelená železničnej stanici Štrba.
Hlásnica „Štrba“ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Štrba, leží v km 215,367 s predzvesťou v km 216,516 a je pridelená železničnej stanici Štrba.
Zastávka Lučivná leží v km 210,725 
Zastávka Štrba leží v km 215,367

Nástupištia

Stanica má dve nástupištia a štyri nástupištné hrany. Nástupište číslo 1 je pred prijímacou budovou pri koľaji č.4 a slúži pre nástup a výstup cestujúcich z vlakov na koľajách číslo 2 a 4. Medzi týmito koľajami je vybudovaná nástupišťná hrana pre nástup a výstup cestujúcich z vlakov vchádzajúcich na koľaj č.2. Príchod na nástupišťnú hranu je úrovňový. Nástupište číslo 1 je nekryté, povrch je spevnený šotolinou a štrkom. Nástupište číslo 2 je umiestnené medzi koľajami č.3 a 5a, slúži na nástup a výstup cestujúcich z vlakov vchádzajúcich na koľaje číslo 1 a 3. Medzi týmito koľajami je vybudovaná nástupišťná hrana slúžiaca pre nástup a výstup cestujúcich z vlakov
vchádzajúcich na koľaj č.1. Príchod na nástupišťnú hranu je úrovňový. Nástupište číslo 2 je ostrovné, osvetlené a zastrešené v dĺžke 100 m a má spevnený asfaltový povrch. Pre pohyb a prístup cestujúcich od vlakov a k vlakom slúži podchod, ktorý ústi do vestibulu prijímacej budovy a predstaničného priestoru smerom k mestu, schodišťami je prístup na nástupištia 1 a 2. Všetky nástupištia sú dlhé 300 metrov. Úrovňové prechody pre zamestnancov stanice a vozíky sú umiestnené na začiatku a konci nástupíšť, ako aj v úrovni dopravnej kancelárie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie (elektromechanické zabezpečovacie zariadenie) s koľajovými obvodmi na dopravných koľajách. V dopravnej kancelárii je umiestnený riadiaci prístroj na ktorom sú závislé stavadlové prístroje na stavadlách St.1 a St.2. Riadiaci prístroj obsluhuje výpravca,
stavadlové prístroje signalisti. V obvode stavadla St.1 je 8 výhybiek s hákovým záverom. V obvode stavadla St.2 je 9 výhybiek vybavených elektromotorickými prestavníkmi.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Poprad-Tatry - Svit - Štrba je traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie - jednosmerný automatický blok.

Priecestia

V obvode železničnej stanice sa nachádza priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 207,159.

Svit

Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962.

Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná priemyselná škola M. C. Sklodowskej s chemickými, textilnými a odevníckymi odbormi, Stredné odborné učilište textilné a Stredné odborné učilište chemické.

Príroda v okolí Svitu patrí k najkrajším kútom Slovenska. Tvorí ju predhorie Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Preto sa do popredia dostáva rozvoj cestovného ruchu, ktorý má značnú podporu mesta. Len tri kilometre vzdialená Lopušná dolina sa stáva ideálnym centrom pre letné, ale hlavne zimné športové aktivity. Sú tu svahy s umelým zasnežovaním a tromi vlekmi a lyžiarska škola. K dispozícii je aj ubytovanie hostí v hoteli a priľahlých chatkách. Návštevníci mesta Svit môžu navštíviť aj neďaleko vzdialené národné parky – Pieninský národný park s úchvatnou jazdou na pltiach po vodách rieky Dunajec a Národný park Slovenský raj.

Občania mesta a návštevníci Svitu majú možnosť kultúrneho a športového vyžitia. Slúžia im k tomu dva Domy kultúry, Športová hala, Krytá plaváreň s rehabilitačným strediskom, tenisové kurty, Kolkáreň, viacúčelový štadión a dve novopostavené hokejbalové ihriská, ktoré v zimnom období slúžia ako verejné klziská. Pôvabne pôsobí aj areál novovybudovaných chrámov rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktoré spolu s Domom smútku vytvárajú tzv. Duchovné centrum s námestím Jednoty.

Do Svitu sa návštevníci môžu dostať cestovnými komunikáciami, železnicou ako i letecky, len pár kilometrov vzdialeným letiskom Poprad – Tatry.

Mesto Svit má v súčasnosti niečo málo viac ako 7 400 obyvateľov. Rozlohou svojho katastrálneho územia ( 4,5 km2 ) je mesto Svit najmenším mestom na Slovensku.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu