Strážky - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Strážky leží na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 185 Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica / Plaveč, v medzistaničnom úseku Kežmarok - Podolínec.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Popradu

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu