Starý Smokovec - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

990 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 4   

Rozchody koľají

1 000 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica TEŽ Starý Smokovec leží na trati ŽSR č. 183 Štrbské Pleso - Poprad-Tatry. Odbočuje z nej trať č. 184 do Tatranskej Lomnice.  CCa 300 metrov od stanice sa nachádza dolná stanica pozemnej lanovky na Hrebienok.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica S t a r ý S m o k o v e c leží v km 13,088 jednokoľajnej úzkorozchodnej trate Poprad - Tatry - Štrbské Pleso. / rozchod 1000 mm/.
Je stanicou:
III. kategórie
osobnou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
odbočnou - pre trať jednokoľajnú úzkorozchodnú Starý Smokovec - Tatranská Lomnica / rozchod 1000 mm /.
dispozičnou - Starý Smokovec - Štrbské Pleso jednojsmerne a pre trať Starý Smokovec - Poprad - Tatry jednosmerne.
dirigujúcou - pre trať Starý Smokovec - Tatranská Lomnica/.obojsmerne./

Rozčlenenie stanice

K stanici Starý Smokovec je pridelená dopravňa Tatranská Lomnica na trati Tatranská Lomnica - Starý Smokovec, výhybňa Pod Lesom a výhybňa Veľký Slavkov.

Hlásnice, hradlá, odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam.

Zastávky
Traťový úsek Poprad- Tatry - Štrbské Pleso /obvod k ŽST Starý Smokovec/.
Zastávka N o v á L e s n á , leží v km 8,322 medzi stanicami Veľký Slavkov - Pod Lesom. Je neosvetlená, má prístrešok. Dĺžka nástupišťa je 70 m z betónových tvárnic Administratívne pridelená ŽST. Starý Smokovec.
Zastávka D o l n ý S m o k o v e c , leží v km 10,872 medzi stanicami Pod Lesom -Starý Smokovec. Administratívno-technicky je pridelená ŽST. Starý Smokovec. Má výpravné oprávnenie pre cestujúcich, cestovné batožiny .Má čakáreň s elektrickým osvetlením. Dĺžka nástupišťa je 70 m vľavo od staničnej budovy..Zapínanie a vypínanie vonkajšieho osvetlenia je automatické.
Zastávka N o v ý S m o k o v e c , leží v km 13,661 medzi stanicami Starý Smokovec -Tatranská Polianka. Je administratívne pridelená ŽST. Starý Smokovec. Má prístrešok, bez osvetlenia. Dĺžka nástupišťa je 70 m.
Zastávky na odbočnej dirigovanej trati Starý Smokovec - Tatranská Lomnica:
Zastávka P e k n á V y h l i a d k a , leží v km 0,998. Administratívne pridelená ŽST. Starý Smokovec. Má prístrešok, bez osvetlenia. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Bez lavičiek.
Zastávka H o r n ý S m o k o v e c , leží v km 1,636. Administratívne pridelená ŽST. Starý Smokovec., bez prístrešku, bez osvetlenia. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Bez lavičiek.
Zastávka T a t r a n s k á L e s n á , leží v km 3,262. Administratívne pridelená ŽST. Starý Smokovec. Má prístrešok , je osvetlená. Zapínanie a vypínanie osvetlenia je automatické. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Má 4 ks lavičiek.
Zastávka S t a r á L e s n á , leží v km 4,540. Administratívne je pridelená ŽST. Starý Smokovec. Má prístrešok, je osvetlená. Zapínanie a vypínanie osvetlenia je automatické. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Má 5 ks lavičiek na sedenie.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené dve obrubníkové nástupištia:
- medzi koľajou č. 1 a koľajou č. 2 v dĺžke 120 metrov
- medzi koľajou č. 1 a koľajou č. 3 v dĺžke 120 metrov
- medzi koľajou č. 2 a koľajou č. 4 v dĺžke 200 metrov v úrovni koľaje 2 a 4 bez obrubníkov, a zo strany od staničnej budovy pri koľaji č.4 je bez úrovňové nástupište  s obrubníkom. Príchod a odchod cestujúcich na obrubníkové nástupištia ja cez prechodové mostíky/gumené prechody/ v úrovni cca 5 m od soc. budovy k dopravnej kancelárii., druhý prechod v úrovni PB .- prijímacej budovy.- drevený.

V žel. stanici Starý Smokovec je vybudované zabezpečovacie zariadenie druhej kategórie so svetelnými návestidlami vzájomnej závislosti a s ručne prestavovanými a uzamykanými výhybkami. Výhybky č. 3 a 8 sú opatrené samovratným zariadením do základnej polohy. Za voľnosť vlakovej cesty v celom obvode stanice je zodpovedný výpravca. Všetky hlavné návestidlá sú ovládané z ovládacieho pultu v dopravnej kancelárii, na ktorom sú umiestnené všetky obsluhovacie a kontrolné prvky. Vlaková cesta sa stavia po správnom postavení a uzamknutí príslušných výhybiek stlačením príslušného tlačítka na ovládacom pulte, sa na príslušnom hlavnom návestidle rozsvieti návesť dovoľujúca jazdu vlaku.
Posun je nezabezpečený a riadi sa ručnými a počuteľnými návesťami v zmysle návestných a dopravných predpisov. Elektrický záver výmen pre vlakové cesty sa zruší samočinne jazdou vlaku po vstupe na izolovanú koľaj a po jej uvoľnení. Pre vchod a odchod je jedna spoločná izolovaná koľaj.
Zmena návesti na príslušnom hlavnom návestidle na návesť ” STOJ ” nastáva, akonáhle prvá os / náprava / vchádzajúceho, alebo odchádzajúceho vlaku obsadí izolovanú koľaj. Medzi vchodovým návestidlom od ŽST. Tatranská Lomnica a výhybne Pod Lesom a výmenou číslo 1 v km 12,767 sa nachádza úrovňové priecestie, zabezpečené výstražným svetelným zariadením bez závor typu PZS 2 ZSSR. Toto priecestné zabezpečovacie zariadenie je v závislosti so staničnou časťou zabezpečovacieho zariadenia ŽST. Starý Smokovec. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V úseku trate Poprad-Tatry – Štrbské Pleso, nie je žiadne traťové zabezpečovacie zariadenie. Jazdy vlakov sa zabezpečujú ponukou prijatím a odhláškou.Na úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica taktiež nie je žiadne traťové zabezpečovacie zariadenie – vlakovú dopravu riadi výpravca – dispečer na tejto trati kde platí PP – prevádzkový poriadok trate so zjednodušeným riadením dopravy.

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu