Sekule - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Sekule leží na elektrifikovanej trati ŽSR č. 110 Bratislava - Kúty - Břeclav ( ČD ).
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy hl.st.

Železničná stanica SEKULE leží v km 44.4954 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty štátna hranica.
Trakčné vedenie v ŽST a na priľahlých medzistaničných úsekoch je napájané striedavým prúdom o napätí 25 kV/50 Hz. Sídlo prednostu je v ŽST Kúty.
Je stanicou:
- nesamostatnou,
- zmiešanou podľa povahy práce,
- medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Zastávka “Moravský Ján” leží v km 42,118 medzi žst. Sekule a Veľké Leváre.
Zastávka “Závod” leží v km 36,666 medzi ŽST Sekule a Veľké Leváre.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené a nekryté nástupištia:
- Pri koľaji č. 3 dĺžka 145 m povrch z asfaltu a z betónových panelov.
- Pri koľaji č. 1 dĺžka 267 m povrch z obrubníkov a sypaného štrku.
- Pri koľaji č. 2 dĺžka 267 m povrch z betónových tvárnic.
- Pri koľaji č. 4 dĺžka 260 m povrch z obrubníkov a sypaného štrku.
Úrovňové prechody sú v tretej, prvej a v druhej koľaji oproti DK a oproti starej DK.

Zabezpečovacie zariadenia v stanici

Zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie - reléové zabezpečovacie zariadenie cestového systému so skupinovým ovládaním výmen. 

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Kúty - Sekule a Sekule- Veľké Leváre je univerzálny, obojsmerný, trojznakový automatický blok s približovacími a vzďalovacími úsekmi umožňujúcimi jazdu vlakov obomi smermi po oboch koľajach.

Zariadenia v prepravnej prevádzke
Rampy:
Pri koľaji č. 5 je zriadená bočná otvorená rampa, ku ktorej je prístup z cesty a priestranstva pri manipulačnej koľaji č. 5. Dĺžka rampy je 20 m, plocha je 160 m2.

Dostupnosť

Železničná stanica sa nachádza na východnom konci obce smerom na Borský Svätý Jur, asi 1,6 km/20 minút od obecného úradu (po Vajanského ulici). Priamo pri železničnej stanici je autobusová zastávka, na ktorú zachádza niekoľko autobusov. Na rázcestí ku železničnej stanici je frekventovanejšia zastávka, z ktorej jazdí oveľa viac autobusov, a to najmä cez obec do Malaciek a opačným smerom do Borského Svätého Jura, avšak na vlaky nadväzujú nepravidelne. Prechádza tadiaľ žltá cyklotrasa z rázcestia západne od Moravského Svätého Jána na hranice s Českom pri Brodskom.

Cestovné lístky

JPG
JPG
137 kB
5.4.2009

Mapy a nákresy

JPG
JPG
176 kB
5.4.2009

Galéria objektu