Podbrezová - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

460 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 3    Odstavné: 5   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Podbrezová leží na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 172 Banská Bystrica - Červená Skala.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Banskej Bystrice
Súčasná výpravná budova bola postavená v roku 1912.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Podbrezová leží v km 55,139 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica. Je stanicou : tretej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce; medziľahlou, vlakotvornou - po prevádzkovej stránke.

Styk dráh

Vlečka Železiarne Podbrezová, a.s. zaúsťuje v železničnej stanici Podbrezová do koľaje č. 2 výhybkou č. 4 a do koľaje č. 4. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 55,542 (výhybka č. 4) a v km 55,448.
Vlečka Lesy SR, š.p., OLZ Čierny Balog odbočuje v nákladišti Hronec z koľaje č. 2 v km 1,594 výhybkou č. L1.
Vlečka ZLH, a.s. Sabinov odbočuje v nákladišti Hronec z koľaje č. 3 v km 1,393 výhybkou č. P1.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Valaská leží v km 4,036 medzi stanicami Brezno a Podbrezová, administrtívne je pridelená k ŽST Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich a vyvýšené nástupište s pevnou hranou v dĺžke 132 m, elektricky osvetlené.
Zastávka Chvatimech leží v km 2,735 medzi stanicami Brezno a Podbrezová, administrtívne je pridelená k ŽST Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich a vyvýšené  nástupište s pevnou hranou v dĺžke 70 m, dĺžka nespevneného nástupišťa 100m, elektricky osvetlené.
Zastávka Lopej leží v km 52,984 medzi stanicami Podbrezová a Dubová, administrtívne je pridelená k ŽST Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich a vyvýšené nástupište s pevnou hranou v dĺžke 153 m, elektricky osvetlené.
Zastávka Predajná leží v km 50,331 medzi stanicami Podbrezová a Dubová, administrtívne je pridelená k ŽST Slovenská Ľupča. Má vyvýšené nástupište s pevnou hranou v dĺžke 120m, elekt-ricky osvetlené.

Nástupištia

V stanici sú vybudované tri vyvýšené nástupištia s pevnou hranou pri koľaji č.1 o dĺžke 250 m, pri koľaji č.2 o dĺžke 180 m a pri koľaji č.3 o dĺžke 240 m. Východ zo stanice je vľavo od prijímacej budovy. Vchod do stanice je v strede prijímacej budovy od príchodovej cesty do čakárne a k osobným pokladniciam. Oproti východu zo stanice cez koľaje č. 1, 2, 4 sú prechody v úrovni koľají pre ručné vozíky. V km 55,366 premosťuje koľajište lavica slúžiaca pre prechod občanov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 1. kategórie, svetelné vchodové návestidlá bez závislosti na postavení výhybiek. Vchodové návestidlá obsluhuje výpravca tlačidlami na ovládacej doske v DK.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlých medzistaničných úsekoch Brezno - Podbrezová a Podbrezová - Dubová je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská: na nakládku a vykládku vozňových zásielok slúži kryté skladisko o ploche 300 m2.
Rampy: v stanici sa nachádza bočná rampa dlhá 45m z toho 30m je krytých strechou skladiska.
Manipulačné priestory: v stanici sa nachádzajú manipulačné priestory pri koľajach č.4 a 4b ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je nespevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

Cestovné lístky

JPG
JPG
233 kB
2.3.2009

Mapy a nákresy

JPG
JPG
203 kB
12.5.2009

Galéria objektu