Plavnica - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Výhybňa Plavnica leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 185 Poprad - Plaveč, v medzistaničnom úseku Stará Ľubovňa - Plaveč.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Popradu

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výh. Plavnica leží v km 8,796 jednokoľajnej trate Plaveč - Poprad Tatry. Je Výhybňou - nesamostatnou, pridelenou k ŹST Plaveč
- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- z hľadiska nákladnej prepravy nákladiskom
- z hľadiska osobnej prepravy železničnou zastávkou
Sídlom prednostu stanice je ŽST Plaveč.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Hromoš leží v km 5,600 medzi stanicou Plaveč a Výh. Plavnica. Administratívne je pridelená k ŽST Plaveč. Zastávka má elektricky osvetľované sypané nástupište v dĺžke 100 m. Osvetlenie je ovládané časovo nastaviteľnými spínacími hodinami.
Zastávka Chmelnica leží v km 13,519 medzi ŽST Stará Ľubovňa a Výh. Plavnica. Administratívne je pridelená k ŽST Plaveč. Zastávka má upravené, vyvýšené nástupište v dĺžke 110 metrov, elektricky osvetlené. Osvetlenie je ovládané cez časové spínacie hodiny.

Nástupištia

Vo Výhybni sú dve nástupištia:
- pri koľaji č. 1 je vyvýšené nástupište sypané so spevnenou hranou v dĺžke 250 m;
- pri koľaji č. 3 je vyvýšené nástupište sypané so spevnenou hranou v dĺžke 250 m;
Príchod na nástupištia je od prijímacej budovy cez priechod v úrovni koľají. Priechod v úrovní koľají pre cestujúcich a vozíky je 1 v koľaji č. 3 – oproti dopravnej kancelárii.

Zabezpečovacie zariadenia v stanici

Výhybňa Plavnica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - hlavné návestidla sú závislé na polohe prechodených a odvratných výhybiek. Závislosť je prostredníctvom ústredných elektromagnetických zámok. Zabezpečovacie zariadenie nedovoľuje postavenie zakázaných súčasných vlakových ciest.

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Plavnica - Plaveč a Plavnica - Stará Ľubovňa je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - obojsmerný releový poloautomatický blok. Zabezpečenie jázd vlakov je doplnené ponukou, prijatím a telefonickou odhláškou.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačné priestory:
Vo Výh. Plavnica sú manipulačné priestory vedľa manipulačnej koľaje číslo 5.Tieto priestory slúžia na nakládku a vykládku vozňov. Priestory sú spevnené v noci neosvetlené, prístup je z cesty od obce Plavnica.

Cestovné lístky

JPG
JPG
77 kB
2.3.2009

Mapy a nákresy

PDF
PDF
275 kB
29.7.2009

Galéria objektu