Palárikovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 7    Manipulačné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Palárikovo leží na trati ŽSR č. 130 Bratislava hl.st. - Štúrovo - Szob ( MÁV ). Ústi do nej šurianska spojka z trate ŽSR č. 150 Nové Zámky - Zvolen os.st.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Palárikovo leží v km 135,401 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Szob MÁV – Bratislava hlavná stanica, jednokoľajnej elektrifikovanej trate Šurany - Palárikovo. Je nesamostatnou stanicou, pričlenenou k žst Nové Zámky, kde je sídlo prednostu.
Je stanicou:
Odbočnou - pre jednokoľajnú elektrifikovanú trať Šurany – Palárikovo,
dispozičnou - pre trať Palárikovo - Šurany
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Ľudovítov – leží v km 139,094 medzi stanicami Palárikovo – Nové Zámky. Zastávka je neobsadená, je vybavená krytým prístreškom pri prvej hlavnej traťovej koľaji, čakárňou pri druhej hlavnej traťovej koľaji. Dĺžka vyvýšených nástupíšť je 160 m. Osvetlenie je elektrické na fotobunku.

Nástupištia

Stanica má vyvýšené nástupištia pri koľaji č.1 a 2, v dĺžke 264 metrov, typu SUDOP. Pri koľaji č.3 a 4 v dĺžke 150 metrov vysypané štrk/drť typu Tischer. Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti
dopravnej kancelárie, od príjazdovej cesty autobusovej zastávky a od rohu staničnej budovy pri stojane na bicykle v koľaji číslo 6,4,2 a 1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Palárikovo je vybavená reléovým zabezpečovacím zariadením 3.kategórie typu AŽD 71, doplneným úviazkou na priecestné výstražné svetelné zabezpečovacie zariadenie a úviazkou na obojsmerný automatický blok s možnosťou prepnutia hlavných staničných koľají do autobloku v oboch smeroch.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Priľahlé medzistaničné úseky sú vybavené obojsmerným autoblokom smer Nové Zámky a Tvrdošovce.
Smer Šurany je traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie – reléový poloautomatický blok „RPB“ s kontrolou voľnosti trate.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Úložná stanica pre vozňové plachty je železničná stanica Nové Zámky. Výmenná stanica pre palety je železničná stanica Nové Zámky.
Koľajové váhy:
Koľajová váha sa nachádza v železničnej stanici Nové Zámky s platnosťou železničného váženia.
Rampy:
V stanici je:
bočná rampa o rozmeroch 10 x 15 metrov, nachádza sa pri 6.-ej koľaji. V pokračovaní 8a koľaji je čelná rampa o ploche 10x15 metrov s obojstranným nájazdom. Prístup k rampám je po účelovej ceste, ktorá vedie k železničnej stanici.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádza manipulačný priestor vedľa koľaje číslo 8a, tento priestor slúži pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z účelovej cesty.

Cestovné lístky

JPG
JPG
77 kB
2.3.2009

Mapy a nákresy

PDF
PDF
465 kB
9.7.2009
JPG
JPG
225 kB
17.4.2020

Galéria objektu