Mlynky - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

760 mnm.

Otvorenie objektu:

31.12.1935

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Mlynky leží v km 62.723 jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.
Je stanicou : štvrtej kategórie
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Rozčlenenie stanice

Železničná stanica Mlynky je nesamostatnou ŽST pridelenou k ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Prednosta stanice má sídlo v ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Poradie jednotlivých dopravní a zastávok podľa TTP od začiatku trate :

Nesamostatná ŽST Hnilec 53.163,
Zastávka Sykavka 56.785,
Zastávka Rakovec 59.714,
Mlynky Zastávka 61.100,
Zastávka Dedinky 65.561,
Zastávka Stratená 69.881,
Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa 72.985

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupištia SUDOP Jedno vyvýšené nástupište medzi koľajami 2 – 1 v dĺžke 163 metrov a medzi koľajami 4 – 2 v dĺžke 163 metrov. Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 62.640. Staničenie konca nástupíšť – kilometer 62.803. Príchod a odchod k nástupištiam pre cestujúcich je vedľa čakárne a prechod
cez koľaje oproti dopravnej kancelárii. Prechody pre pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 4,2,1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Mlynky je zabezpečovacie zariadenie I. kategórie, nezávislé návestidlá. Pre ovládanie a kontrolu vchodových návestidiel a ich predzvestí slúži indikačná doska, na ktorej sú umiestnené kontrolné a ovládacie prvky. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Zariadenia v prepravnej prevádzke
 
Rampy :
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 50 m o celkovej ploche 500 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 4. Prístup k rampe je zo štátnej cesty.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádza manipulačný priestor vedľa koľaje číslo 4, ktorý slúži pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

Obec Mlynky

Stará banícka obec v údolí rieky Hnilec vo Volovských vrchoch, vytvorená z bývalých baníckych osád Spišskej Novej Vsi: Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec, Sykavka.V baniach v chotári obce sa dolovala medená a železná ruda. Začiatkom 19.stor. podnikatelia Leopold a Samuel Palcmanovci v Palcmanskej Maši postavili vysokú pec a hámre.V osade Biele Vody učil v r. 1931 - 1933 Ján Nálepka. Toho času je obec najvýznamnejším strediskom zimných športov v Slovenskom Raji./ Lyžiarske vleky, zjazdové a bežecké trate./

Mapy a nákresy

JPG
JPG
92 kB
16.4.2020

Galéria objektu