Medzibrod - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Medzibrod leží v km 39,678 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.
Je nesamostatnou stanicou pridelenou k ŽST Slovenská Ľupča. Sídlo prednostu stanice je v ŽST Slovenská Ľupča.
Je stanicou zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Styk dráh

Vlečka Vojenského útvaru 5574 Nemecká odbočuje v km 45,262 výhybkou V1 medzi stanicami Dubová - Medzibrod. 

Zastávky až k susedným staniciam

Zástavka Nemecká leží v km 45,724 medzi stanicami Dubová - Medzibrod. Zástavka Brusno kúpele leží v km 42,263 medzi stanicami Dubová - Medzibrod. Zástavka Ľubietová leží v km 36,570 medzi stanicami Medzibrod - Slovenská Ľupča. Zástavka Lučatín leží v km 34,859 medzi stanicami Medzibrod - Slovenská Ľupča.

Nástupištia V stanici sú tri vyvýšené nástupištia. Prvé medzi staničnou budovou a koľajou číslo 4 v dĺžke 130 m. Druhé medzi koľajami číslo 4 a 2 v dĺžke 280 m. Tretie medzi koľajami číslo 2 a 1 o dľžke 280 m. Prechodové mostíky sú v koľaji číslo 4 a v koľaji číslo 2 pred dopravnou kanceláriou. Na koľajach číslo 4 a 6 je jeden prechodový mostík od srdcovky výhybky číslo 4 po námedzník medzi koľajami číslo 4 a 6.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Medzibrod je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie (ručne prestavované výhybky bez závislosti na návestidlách). Hlavné návestidlá a predzvesti sú svetelné. Vchodové návestidlo L je závislé na skupinovom odchodovom návestidle LB. Skupinové odchodové návestidlo LB je závislé na činnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia PZS 2Z v km 39,146.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Medzibrod - Dubová je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie). V medzistaničnom úseku Medzibrod - Slovenská Ľupča je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská: jedno prevádzkové skladisko sa nachádza na bočnej rampe vedľa šiestej koľaje. Má rozlohu 117 m2 .
Rampy: vyvýšená bočná rampa je vedľa šiestej koľaje. Je dlhá 62 m. Rampa je otvorená. Prístup k nej je zo zložiska.
Manipulačné priestory: nad bočnou rampou, vedľa šiestej koľaje je zložisko o dĺžke 60m a ploche 2 100 m2, ktoré zodpovedá platným STN. Z dôvodu nedostatočného osvetlenia manipulačných priestorov je stanica oslobodená od nočnej nakládky a vykládky. Bezpečnú nakládku a vykládku vozňov mechanizmami možno vykonávať na šiestej koľaji pri dodržaní platných STN.
Koľaje: k rampe, ku skladisku a k manipulačnému priestoru je priľahlá šiesta koľaj o dĺžke 170 m. Je zapojená do štvrtej koľaje výhybkami číslo 3 a 4.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
265 kB
19.10.2009

Galéria objektu