Martin - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 4    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Žst. Martin leží na trati ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. Stanica je elektrifikovaná jednosmerným napätím 3 kV.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Vrútok

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Martin leží v km 305,490 jednokoľajnej trate Zvolen nákl. st. - Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava a Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná s rozchodom 1435 mm.. Úseky dvojkoľajnej trate Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava a Martin - Vrútky sú elektrifikované.
Podľa povahy práce je stanicou zmiešanou a medziľahlou. Je výmennou stanicou medzi Oblastným riaditeľstvom Trnava a Oblastným riaditeľstvom Košice.
Je stanicou nesamostatnou, je pridelená k ŽST Vrútky. Sídlo prednostu železničnej stanice je v ŽST Vrútky.

Styk dráh

V stanici odbočujú vlečky:
Vlečka TATRANÁBYTKÁREŇ a.s. Martin odbočuje z koľaje číslo 6 výhybkami č. 12 a 9.
Vlečky Duropack TURPAK Obaly a.s. Martin a SPECTRUM a.s. Trenčín odbočujú z koľaje č. 5 výhybkou č. 10.
Vlečka POĽNONÁKUP TURIEC a.s. Martin odbočuje z odovzdávkového koľajiska Martinská teplárenská a.s. Martin výhybkou T 2.
Vlečka Doprava Martin SL s.r.o. Martin, Martinská teplárenská a.s. Martin odbočuje z koľaje č. 9 výhybkou č. 16.
Vlečka FERONA Slovakia a.s. Žilina, prevádzka Martin a ŽP EKO QELET Martin odbočuje z koľaje č. 7 výhybkou č. 20.

Hlásnice, hradlá, odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Košťany nad Turcom leží v km 301,409 medzi stanicami Príbovce - Martin
Zastávka Priekopa leží v km 309,330 medzi stanicami Martin - Vrútky

Nástupištia

Pre nástup a výstup cestujúcich slúžia dve vyvýšené sypané jednostranné nástupištia typu TISCHER v dĺžke 340 metrov, vybudované pri koľajach číslo 1 a 2. Pre umožnenie prechodu cestujúcich sú v koľajach číslo 1, 2, 4, 6 vybudované prechodové mostíky, a to v úrovni východu, vestibulu a skladu. Na príchod a odchod k vlakom
slúžia cestujúcim dva východy po oboch stranách výpravnej budovy. Príchod na kryté nástupište je možný aj z vestibulu, od výdajní cestovných lístkov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Martin je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie (elektromechanické zabezpečovacie zariadenie) so vzájomne závislými svetelnými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou a s elektromotorickými prestavníkmi.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Príbovce - Martin je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie (automatické hradlo) - obojsmerné, tvorené medzistaničným oddielom v každej traťovej koľaji (bez oddielového návestidla).
V medzistaničnom úseku Martin - Vrútky je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie (obojsmerný reléový poloautoblok) tvorený medzistaničným oddielom v každej traťovej koľaji (bez oddielového návestidla).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská: Stanica má jedno skladisko umiestnené v budove vedľa prijímacej budovy. Rozloha skladiska je 500 m2 .
Rampy:
 65,5 m dlhá krytá bočná rampa pri koľaji č. 8a.
 65,5 m dlhá bočná rampa pre cestné motorové vozidlá.
 70 m dlhá bočno-čelná otvorená rampa na 6. a 8. koľaji.
Zložisko: vedľa koľaje číslo 8 je výsypná jama o výmere 36 m2 (zakrytá).

Mapy a nákresy

PDF
PDF
88 kB
9.6.2009

Galéria objektu