Margecany zastávka - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Margecany zastávka

Železničná zastávka sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice, v medzistaničnom úseku Margecany - Malá Lodina. Niekedy sa použiva aj názov zastávka Rolova huta.

V okolí Margecian je niekoľko unikátov a zaujímavostí:
1. Bujanovský tunel, ktorý je najdlhší dvojkoľajný tunel na sieti ŽSR (3410,7 m). Podrobnosti pozri na http://rail.sk/skhist/tunely/180/05.htm
2. Starý margecanský tunel (431 m), ktorý je železnicou opustený a používa sa ako prístup pre peších a automobilov do rekreačnej oblasti Ružín. Podrobnosti pozri http://rail.sk/skhist/tunely/180/03.htm
3. Margecanské mosty, na červenoskalskej trati, ktoré boli ako prvé na území Československa budované letmou montážou. Podrobnosti:  http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm
4. Mosty na hlavnej trati, vrátane niekoľkých zvyškov opustených mostov v bývalej trase jednokoľajnej Košicko – Bohumínskej železnici

V okolí Margecian sa nachádza aj množstvo turistických zaujímavostí a cyklotrás. Zastávka je východiskový bod do oblasti ružínskej priehrady a v bezprostrednom susedstve sa nachádza Bujanovský tunel a Starý margecanský tunel.

Obec Margecany sa nachádza  v okrese Gelnica na hlavnej železničnej trati Košice - Žilina neďaleko železničného Bujanovského tunela. Z obce vedie železničná odbočka do Hnileckej doliny smer Margecany - Červená škola.

Prvé písomné doklady o obci sú z roku 1235. Z nich vyplýva, že názov Margecany sa viaže k menu patrónky miestneho kostola svätej Margity.

Obec sa pôvodne rozkladala na sútoku riek Hornádu a Hnilca. Z dôvodu budovania Ružínskej vodnej nádrží začala v roku 1962 asanácia obce. Začali sa budovať nové Margecany. Dnes ležia na severnom brehu vodnej nádrže vo veľmi peknom prírodnom prostredí. Obec je ovenčená pásmom hôr. Zo severu Čiernou horou, z juhu a západu východnými výbežkami Slovenského Rudohoria. Okolité hory poskytujú možnosť rozvoja turistiky, Ružínska priehrada zase rozvoj rekreácie vodných športov a rybolovu.
Dnes sú Margecany modernou obcou s 2015 obyvateľmi. Nachádza sa tu závod Vápenka Margecany, Lesná správa, Železničná stanica, železničné Depo, zdravotné stredisko, sieť obchodov, pekný kultúrny dom.

Kultúrny a spoločenský život v obci je veľmi bohatý a rôznorodý. V obci úspešne pracujú tri folklórne súbory. Súbor dospelých Jadlovec, dva detské Jadlovček a Margarétka, ktoré sú úspešnými a vo verejnosti známymi pokračovateľmi ľudových tradícií našich predkov.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu