Margecany - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 16    Manipulačné: 2    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

ŽST Margecany

Železničná stanica sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR číslo 180 (Košice - Žilina). Susedné ŽST sú Malá Lodina a Krompachy. V Margecanoch z hlavnej trate odbočuje jednokoľajná  trať ŽSR číslo 173 do Červenej Skaly.
V samotnej ŽST sa nachádza rušňové depo.

Železničná stanica Margecany leží v km 133,402 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice - Kraľovany.
Je stanicou : druhej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke, odbočnou - pre trať Margecany – Banská Bystrica, dispozičnou - pre trať Margecany – Červená Skala

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Margecany sú pridelené :

nesamostatná železničná stanica Krompachy, nesamostatná železničná stanica Spišské Vlachy, dopravňa ZRD Spišské Podhradie. Zastávky Margecany zastávka, Kluknava, Richnava, Olcnava, Vítkovce, Spišské Vlachy mesto, Bystrany na Spiši, Katúň.

Styk dráh

V obvode ŽST Margecany neodbočuje žiadna vlečka. Vlečka „CALMIT s.r.o. Bratislava“ odbočuje z hlavnej traťovej koľaje v km 3,318 medzi stanicami Margecany – Gelnica výhybkou číslo V 1.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia azastávky až k susedným staniciam

Traťový úsek ŽST Malá Lodina – ŽST Margecany :

- zast. Ružín – leží v km 125,803. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1.a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami sú zriadené prechodové mostíky v úrovni koľaje. Nemá prístrešok pre cestujúcich a nie je elektricky osvetlená. Administratívne je pridelená ŽST Kysak, nie je obsadená.
- diaľkovo obsluhovaná výhybňa Ružín – leží v km 126,406. Je ovládaná výpravcom ŽST Malá Lodina.
- zast. Margecany zastávka – leží v km 131,294. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 154 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami sú zriadené prechodové mostíky v úrovni koľaje. V budove zastávky je prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST Margecany. Zastávka nie je obsadená.

Traťový úsek ŽST Margecany – ŽST Krompachy :

- zast. Kluknava – leží v km 138,896. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. Nemá prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST  Krompachy. Zastávka nie je obsadená.
- zast. Richnava – leží v km 141,020. Má dve vyvýšené nástupištia „Tischer“ pozdĺž 1. a 2. hlavnej traťovej koľaje v dĺžke 150 m, pre prechod cestujúcich medzi nástupišťami je zriadený podchod. V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Staničný rozhlas je ovládaný zo ŽST Krompachy. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.

Traťový úsek ŽST Margecany – ŽST Gelnica :

- zast. Jaklovce - leží v km 4,160. Má obrubníkové nástupište v dĺžke 250 m, prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Zastávka nie je obsadená.
- zast. Žakarovce - leží v km 5,756. Má obrubníkové nástupište v dĺžke 250 m.V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie.  Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.

H l á s n i c e pre jazdu vlakov po nesprávnej koľaji smer :

Margecany – Krompachy :
Rybárske – odd. návestidlo 1374 v km 137,473 predzvesť 1360 v km 136,045
Hornád – samostatné návestidlo v km 140,430 predzvesť 1392 v km 139,202
Krompachy - Margecany : Hornád – odd. návestidlo 1405 v km 140,530 predzvesť 1419 v km 141,915
Rybárske – odd. návestidlo 1367 v km 136,790 predzvesť 1381 v km 138,085

Nástupištia

V stanici je zriadených 8 vyvýšených nástupíšť pre nástup a výstup cestujúcich :
- pri koľaji č. 9 obrubníkové nástupište v dĺžke 144 m,
- pri koľaji č. 7 obrubníkové nástupište v dĺžke 306 m,
- pri koľaji č. 5 obrubníkové nástupište v dĺžke 306 m,
- pri koľaji č. 3 obrubníkové nástupište v dĺžke 285 m,
- pri koľaji č. 1 nástupište „Tischer“ v dĺžke 283 m,
- pri koľaji č. 2 nástupište „Tischer“ v dĺžke 306 m,
- pri koľaji č. 4 obrubníkové nástupište v dĺžke 255 m,
- pri koľaji č. 6 obrubníkové nástupište v dĺžke 255 m,

Nástupištia:

Príchod a odchod k nástupištiam je cez vestibul staničnej budovy alebo okolo staničnej budovy.
Prechody pre cestujúcich a vozíky v úrovni koľají sú zriadené :
- oproti dopravnej kancelárie cez koľaje č. 9 po koľaj č. 4, ďalej cez ostatné koľaje je prechod len pre služobné účely, prechod cestujúcich je zakázaný
- na konci staničnej budovy na košickom zhlaví od koľaje č. 9 po koľaj č. 1
- pri budove skladu MTZ od koľaje č. 7 po koľaj č. 4

Zvážny pahorok

V ŽST Margecany sa nachádza jeden zvážny pahorok určený pre prácu v letnom aj zimnom období. Nachádza sa na žilinskom zhlaví pri stavadle St. 2. Vedie cez neho jedna koľaj ( č. 14 b), zatrolejovaná v celej dĺžke. Do zvážneho pahorku sú zapojené koľaje č. 12 – 20.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Margecany je releové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Malá Lodina – Margecany je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie obojsmerné s trojznakovým návestením a prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ.
V medzistaničnom úseku Margecany - Krompachy je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie jednosmerné s trojznakovým návestením a prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ.
V medzistaničnom úseku Margecany - Gelnica je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, obojsmerné poloautomatické traťové zabezpečovacie zariadenie so svetelným návestidlami a samostatnými predzvesťami.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

a) Manipulačné priestory :
Nakládka a vykládka vozňových zásielok sa vykonáva na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajách / VNVK / :
- koľaj č. 9,
- úsek koľaje č. 20 od návestidla Se 10 po námedzník výhybky č. 31
- úsek koľaje odbočujúcej výhybkou č. 31 po priecestie.
b) Rampy :
Pre nakládku a vykládku zásielok slúži bočná a čelná rampa dlhá 200 m s plochou 5.980 m2. Bočná rampa je pri koľaji č.9 a bočno-čelná rampa pri koľaji č.11. Rampa je prístupná príchodovou cestou z obce.
c) Koľajová váha sa v stanici nenachádza.
d) Obrysnica sa v stanici nenachádza.
e) Osvetlenie vykladacích a nakladacích priestorov nezodpovedá norme STN 36 0061 - úľava z nočných manipulácií platí pre zásielky všetkého druhu.

Výpravcovia, ich stanovištia

V jednej zmene sú súčasne dvaja výpravcovia :
a) dispozičný výpravca
b) vonkajší výpravca
Obidvaja výpravcovia majú stanovište v dopravnej kancelárii.

 

V okolí Margecian je niekoľko železničných unikátov a zaujímavostí:

1. Bujanovský tunel, ktorý je najdlhší dvojkoľajný tunel na sieti ŽSR (3410,7 m). Podrobnosti pozri na http://rail.sk/skhist/tunely/180/05.htm

2. Starý margecanský tunel (431 m), ktorý je železnicou opustený a používa sa ako prístup pre peších a automobilov do rekreačnej oblasti Ružín. Podrobnosti pozri http://rail.sk/skhist/tunely/180/03.htm

3. Margecanské mosty, na červenoskalskej trati, ktoré boli ako prvé na území Československa budované letmou montážou. Podrobnosti:  http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm

4. Mosty na hlavnej trati, vrátane niekoľkých zvyškov opustených mostov v bývalej trase jednokoľajnej Košicko – Bohumínskej železnici

V okolí Margecian sa nachádza aj množstvo turistických zaujímavostí a cyklotrás.

Obec Margecany

sa nachádza  v okrese Gelnica na hlavnej železničnej trati Košice - Žilina neďaleko železničného Bujanovského tunela. Z obce vedie železničná odbočka do Hnileckej doliny smer Margecany - Červená škola.

Prvé písomné doklady o obci sú z roku 1235. Z nich vyplýva, že názov Margecany sa viaže k menu patrónky miestneho kostola svätej Margity.

Obec sa pôvodne rozkladala na sútoku riek Hornádu a Hnilca. Z dôvodu budovania Ružínskej vodnej nádrží začala v roku 1962 asanácia obce. Začali sa budovať nové Margecany. Dnes ležia na severnom brehu vodnej nádrže vo veľmi peknom prírodnom prostredí. Obec je ovenčená pásmom hôr. Zo severu Čiernou horou, z juhu a západu východnými výbežkami Slovenského Rudohoria. Okolité hory poskytujú možnosť rozvoja turistiky, Ružínska priehrada zase rozvoj rekreácie vodných športov a rybolovu.

Dnes sú Margecany modernou obcou s 2015 obyvateľmi. Nachádza sa tu závod Vápenka Margecany, Lesná správa, Železničná stanica, železničné Depo, zdravotné stredisko, sieť obchodov, pekný kultúrny dom.

Kultúrny a spoločenský život v obci je veľmi bohatý a rôznorodý. V obci úspešne pracujú tri folklórne súbory. Súbor dospelých Jadlovec, dva detské Jadlovček a Margarétka, ktoré sú úspešnými a vo verejnosti známymi pokračovateľmi ľudových tradícií našich predkov.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
76 kB
16.4.2020

Galéria objektu