Kežmarok - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

630 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 2    Odstavné: 1    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kežmarok, miestnenie a určenie železničnej stanice  

Železničná stanica Kežmarok leží v km 13,488 jednokoľajnej trate Plaveč -
Poprad - Tatry.
Je stanicou : štvrtej kategórie
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
východzou a končiacou pre trať Spišská Belá n. odbočná výhybka -
Spišská Belá nákladište
 
Zabezpečovacie zariadenie v stanici
V železničnej stanici Kežmarok je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, ručne
prestavované výhybky opatrené výmenovými zámkami sú nezávislé na
návestidlách. Svetelné vchodové návestidlá sú trojsvetlové (majú PN) so
svetelnými dvojsvetlovými predzvesťami. Odchodové návestidlá nie sú zriadené.
 
Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch
V medzistaničnom úseku výh. Studený Potok – žst. Kežmarok je traťové
zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania)
obojsmerné.
 
V medzistaničnom úseku žst. Kežmarok - výh. Spišská Belá zast. je traťové
zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania)
obojsmerné.

Krátko o histórii trate do Kežmarku a Železničná stanica Kežmarok

Snahy o výstavbu železničnej trate cez Kežmarok do Poľska boli už v polovici 60. rokov 19. storočia, ale nezrealizovali sa. Tradícia hovorí, že kežmarskí páni nechceli z “ekologických“ dôvodov (v skutočnosti nechceli predať pozemky), aby parná železnica svojím dymom zamorila okolie, a tak sa hlavná košicko-bohumínska trať postavila cez málo známu dedinu Poprad. 

Takmer 20 rokov po sprevádzkovaní spomínanej železnice bola v Kežmarku r. 1888 založená akciová spoločnosť na výstavbu železnice Poprad – Kežmarok. Železničná trať bola uvedená do prevádzky v roku 1889 – 1. parný vlak na trati Poprad – Kežmarok prešiel 18. decembra 1889, v roku 1890 sa sprevádzkovala trať Kežmarok – Spišská Belá.

Súčasne so železničnou traťou bola postavená aj železničná stanica (dnes nákladná stanica) – najprv prízemná budova, neskôr nadstavaná. Väčšia – reprezentatívnejšia stanica bola postavená v rokoch 1914 – 1916 bližšie k mestu. Za svojej éry patrila medzi najkrajšie stanice vo vtedajšom Uhorsku.

Autor: Jozef Juhász

Mapy a nákresy

PDF
PDF
174 kB
29.7.2009

Galéria objektu