Chmeľnica - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zast. Chmeľnica leží na neelektrifikovanej trati 185 (Poprad-Tatry - Plaveč).

Zastávka Chmeľnica leţí v km 13,519 medzi ŽST Stará Ľubovňa a Výh. Plavnica. Administratívne je pridelená k ŽST Plaveč. Zastávka má upravené, vyvýšené nástupište v dĺţke 100 metrov, elektricky osvetlené. Osvetlenie je ovládané cez časové spínacie hodiny.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu