Topoľnica - priecestie v km 108,966 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v km 108, 966 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 130 Bratislava - Štúrovo - Szob, v bezprostrednej blízkosti zastávky Topoľnica. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Šaľa.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu