Chocholnica most - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Zrušenie objektu

júl 2010

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Most nad Chocholnicou sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 115,031 km. Most má dĺžku 15 m.

Chocholnica pramení v uzávere Petrovej doliny pod Kykulou (746 m n. m.) v Bielych Karpatoch vo výške okolo 660 m n. m. Spolu so svojimi bezmennými prítokmi spod Dužníka (807,2 m n. m.), prítokom Malej Chocholnice a prítokom spod Skalického vrchu (437,7 m n. m.)vytvára riečnu sieť perovitého typu. Pred obcou Chocholná-Velčice sa rozvetvuje na dve ramená, ktoré sa za obcou pri železničnom moste. Po vstupe do nivy Váhu Chocholnica priberá
ľavostranný prítok Bierovský potok, ktorý prostredníctvom viacerých zdrojníc odvodňuje stupňovitý okraj kužeľa Drietomice so zvyškami riečnych terás. Potom sa stáča na juhozápad a na dolnom toku sa výrazne vlní a tečie súbežne s Biskupickým kanálom. Sprava do Chocholnice postupne ústia vody Adamovského, Kochanovského, Melčického, Ivanovského, Sihoťského a Haluzického potoka. V oblasti Melčíc (lokalita Melčická ráta) sa zachoval prírodný ráz koryta s meandrami a porastom mäkkého luhu. Pri Ivanovciach (poloha Lány) preteká potok cez relikt mŕtveho ramena Váhu (slúži pre potreby hydinárskeho podniku). Po krátkom neupravenom úseku, sledujúc pôvodný smer, sa Chocholnica v tesnej blízkosti Biskupického kanála vlieva do Bošáčky. Chocholnica má dĺžku 23 km.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu