Bukovinsky potok - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Most nad Bukovinským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 119,146 km. Most má dĺžku 15 m a je oceľobetónovej konštrukcie. Vybudovaný bol v roku 1997

Bukovinský potok (resp. Zlatovský potok) pramení na úpätí Mestskej hory (583 m n. m.). Tečie severozápadným smerom a pod diaľnicou je prevedený do kanála a tečie smerom k PD Záblatie, kde sa spája s potokom z oblasti Rúbaniska. Jeho tok ďalej vedie cez obec Záblatie a prechádza pod železnicou a cestou I. triedy č. 61. Pod cestou je koryto potoka upravené a tečie nivou Váhu, kde sa zachoval reliéf mokrade, smerom k Biskupickému kanálu. Pred kanálom sa spája s odpadovým kanálom z priemyselnej oblasti Zámostie (Zlatovský kanál, ktorý odvádza aj priesakové vody Biskupického kanála), ďalej je vedený súbežne s ním na územie obce Kostolná-Záriečie, kde ústi do Drietomice ako jej ľavostranný prítok pred jej zaústením do Váhu. V hornej časti je potok prirodzený, v dolnej časti má upravené koryto. Okrem spomenutých prítokov má potok len niekoľko krátkych, väčšinou občasných prítokov v hornej časti povodia a v Záblatí do neho ústi občasný prítok sprava. Jeho dĺžka je 11 km.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu