Horná Štubňa - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Turček

Nadmorská výška

630 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 6    Manipulačné: 1    Odstavné: 1    Ostatné: 8   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Horná Štubňa leží v km 273,128 trate Zvolen nákladná stanica – Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava dvojkoľajná, v úseku Hronská Dúbrava - Horná Štubňa jednokoľajná a v úseku Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná. Je stanicou: 2. kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke, odbočnou - pre trať Horná Štubňa - Prievidza, výmennou - medzi dispečerským aparátom Zvolen a Bratislava, dispozičnou - pre trať Horná Štubňa - Prievidza. 

Do r. 1912 mala názov Turček. Pri príležitosti výstavby trate Handlová – Horná Štubňa, bola vybudovaná nová prijímacia budova uprostred rozšíreného koľajiska stanice. Poloha budovy: vpravo, v smere od Diviak a Prievidze

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Horná Štubňa je pridelená nesamostatná železničná stanica Sklené pri  Handlovej, Kremnica, Kremnické Bane a odbočka Dolná Štubňa. Železničná stanica Horná Štubňa je pričlenená k Stredisku nákladnej prepravy Vrútky.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam.

Odbočka Dolná Štubňa trate Banská Bystrica – Diviaky leží v km 277,679 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky. Je pridelená železničnej stanici Horná Štubňa.
Zastávka Turček leží v km 267,746 medzi stanicami Kremnické Bane – Horná Štubňa.
Zastávka Horná Štubňa leží v km 276,850 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky. 
Zastávka Turčianske Teplice leží v km 281,565 medzi stanicami Horná Štubňa – Diviaky.

Nástupištia

V železničnej stanici sú vybudované tri nástupištia typu SUDOP
Pri koľaji číslo 1 v km 272,980 – 273,140 o dĺžke 160 m jednostranné.
Medzi koľajami číslo 1 a 2 v km 272,980 – 273,140 o dĺžke 160 m jednostranné.
Medzi koľajami číslo 1 a 2 v km 273,140 – 273,303 o dĺžke 163 m obojstranné.
Medzi koľajami číslo 2 a 4 v km 272,980 – 273,215 o dĺžke 235 m jednostranné.
Prechod pre cestujúcich a vozíky je cez koľaje číslo 1 a 2 v km 273,140.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Horná Štubňa je zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie (elektromechanické zabezpečovacie zariadenie).

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Kremnické Bane - Horná Štubňa je traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie (hradlový poloautomatický blok) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej je traťové zabezpečovacie zariadenie 1.kategórie. Jazda vlakov sa zabezpečuje telefonickým dorozumievaním. Medzistaničný úsek nemá oddielové návestidlá.
V medzistaničnom úseku Horná Štubňa - Diviaky je traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie (hradlový poloautomatický blok) jednosmerné, so samostatnými predzvesťami a absolútnym významom návestí "Stoj" vchodových návestidiel odbočky Dolná Štubňa .

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Železničná stanica má bočnú rampu o dĺžke 50 m vedľa koľaje číslo 3. Prístup na rampu je z manipulačného priestoru VNVK. Rampa sa používa na nakládku a vykládku vozňových zásielok.
Manipulačné priestory:
Manipulačný priestor sa nachádza vedľa koľaje číslo 3 od bočnej rampy po sklad (v likvidacii). Manipulačný priestor sa používa na nakládku a vykládku vozňových zásielok, podľa potreby je v nočných hodinách osvetlený.
Koľaje:
Priľahlá koľaj k rampe a manipulačnému priestoru je manipulačná koľaj číslo 3, jej užitočná dĺžka je 195 m. Je zapojená do dopravnej koľaje číslo 1 výhybkami číslo 12, 14 a 201. Vozne pod colnou kontrolou sa pristavujú na koľaj číslo 3.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
272 kB
14.3.2009

Galéria objektu