Kežmarok - priecestie v km 13,618 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie Kežmarok leží v km 13, 618 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 185 Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica / Plaveč. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Kežmarok.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu