Veľká Lomnica km 3,491 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie Veľká Lomnica leží v km 3, 491 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 185 Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica / Plaveč. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu