Starý Smokovec km 12,756 = km 0,325 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 000 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =   

Ďalšie informácie

Priecestie Starý Smokovec leží v km 12, 756 trate TEŽ č. 183 Poprad - Starý Smokovec - Štrbské Pleso a v km 0,325 trate TEŽ č. 184 Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. Cez priecestie vedie falošná dvojkoľajka oboch tratí. Trať na priecestí križuje cestu II. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1 ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 1. kategórie bez závor). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Starý Smokovec.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu