Tatranská Lomnica km 8,689 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie Tatranská Lomnica leží v km 8, 689 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 185 Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica / Plaveč. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1 ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 1. kategórie bez závor ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Tatranská Lomnica.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu