Plavnica km 8,129 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Plavnica priecestie v km 8,129 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 185: Poprad-Tatry - Plaveč, medzi zastávkou Hromoš a Výhybňou Plavnica. Železničná trať križuje cestu III. triedy. Priecestné zabezpečovacie zariadenie je machanické, obsluhované z Výh. Plavnica.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu