Chmeľnica km 13,428 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie Chmeľnica v km 13,428 sa nachádza medzi ŽST Stará Ľubovňa a Výh. Plavnica. Leží na neelektrifikovanej trati 185 (Poprad-Tatry - Plaveč). Železničná trať križuje cestu III. triedy. Priecestie je zabezpečené výstražnými krížami.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu