Forbasy most ponad cestu - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Ďalšie informácie

Kamenný cestný nadjazd s priebežným štrkovým lôžkom ponad štátnu cestu číslo 77. nachádza sa na trati ŽSR 185: Poprad-Tatry - Plaveč medzi zastávkou Forbasy a zastávkou Nižné Ružbachy.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu