Turček v km 266,914 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie sa nachádzdza na trati ŽSR 171: Zvolen - Diviaky medzi ŽST Kremnické Bane a ŽST Horná Štubňa v km 266,914. Križuje účelovú cestu. Zabezpečené je PZS 3S P2 km s priecestníkmi. Poloha priecestníkov X-2657 v km 265,730, X-2676 a v km 267,618.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu