Gašparovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 1   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Gašparovo leží v km 6,594 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica. Je nesamostatnou stanicou pridelenou ŽST Brezno. Zmiešanou - podľa povahy práce. Medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Styk dráh

Vlečka Lesný závod Beňuš odbočuje v km 5,366 medzi stanicami Gašparovo - Brezno. 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Bacúch - leží v km 12,875 medzi stanicami Polomka - Gašparovo.
Zastávka Beňuš - leží v km 7,772 medzi stanicami Polomka - Gašparovo. 
Zastávka Bujakovo - leží v km 1,770 medzi stanicami Gašparovo - Brezno.
Odbočka Brezno – Halny, zastávka - leží v km 0,000=12,990 medzi stanicami Gašparovo - Brezno. 
Zastávka Brezno mesto - leží v km 10,238 medzi stanicami Gašparovo - Brezno.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia a to pri koľajach číslo jedna a dva. Každé nástupište je dlhé 220 m. Príchod k nástupištiam je cez dva mostíky v úrovni koľají, ktoré zároveň slúžia aj pre vozíky na odvoz batožín. Príchod na nástupište je súčasne aj východom zo stanice a je vedľa prijímacej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Gašparovo je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie s mechanickými vchodovými návestidlami. Mechanické návestidlá nie sú závislé od výhybiek. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Polomka - Gašparovo je zabezpečovacie zariadenie 1.kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Gašparovo - Brezno je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
Na odb. Brezno - Halny je zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie elektromechanické zabezpečovacie zariadenie.

 

Mapy a nákresy

JPG
JPG
135 kB
14.3.2009

Galéria objektu