Vranov nad Topľou predmestie - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Vranov nad Topľou predmestie je pôvodná koncová stanica 30,384 km dlhej miestnej železnice Trebišov – Vranov nad Topľou. V stanici sa pôvodne nachádza výpravná budova postavená podľa typového výkresu HÉV (miestne železnice v Uhorsku) II. Kategórie (http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=vran), ktorá sa dodnes nezachovalo. Poloha staničnej budovy: vľavo smerom od stanice Trebišov.

Koncesia na výstavbu trate Trebišov – Vranov nad Topľou bola nariadením MO č. 26259/903.IV.29 udelená koncesionárovi Ignácovi Pallósovi z Budapesti. Celá trať bola otvorená 24.12.1903. Koncesia obsahovala prednostné právo na výstavbu trate Vranov nad Topľou – Kapušany, kde by sa napojila na trať Prešov - Bajdejov. Tento projekt sa nepodarilo zrealizovať do zániku Rakúska-Uhorska. Nakoniec sa táto trať postavila až počas Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny, kedy bola otvorená súčasná stanica Vranov nad Topľou. Na začiatku roku 2003 bola na trati zastavená osobná doprava a dodnes nebola obnovená.

Stav: 06/2016

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, J.Kubáček, Bratislava : Železnice Slovenskej republiky, 1999. Autor: Michal Čellár

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu