ŽSR 192: Trebišov - Vranov nad Topľou

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 192: Trebišov - Vranov nad Topľou
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Koncesia na výstavbu a prevádzku trate, vychádzajúcej zo stanice Trebišov – Sečovce a vedenej cez Prachovany do Vranova nad Topľou, bola nariadením MO č. 26259/903.IV.29 udelená koncesionárovi Ignácovi Pallósovi z Budapesti. Koncesia obsahovala prednostné právo na predĺženie železnice z Vranova n. Topľou do stanice Kapušany miestnej železnice Prešov – Bardejov. Toto oprávnenie však nebolo využité.

Na trati boli vybudované po dve stanice, nákladiská a zastávky so 6 výpravnými budovami, 3 skladmi a 5 skladmi obilia. Súčasťou železnice bolo tiež 6 strážnych stanovíšť a 56 úrovňových priecestí, z ktorých ani jedno nebolo vybavené závorami. Celkové náklady na výstavbu 30,5 km dlhej železnice dosiahli 2 000 000 K. Prvý vlak po nej prešiel na štedrý deň 1903.

©  ŽSR - Stredisko informatiky na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Od 2.2.2003 je na trati zastavená osobná doprava

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
1,276
1,000
Zastávka
3,784
4,000
Zastávka
5,498
5,000
Zastávka
9,507
9,000
ŽST
12,449
12,000
Nak./zast.
15,249
15,000
Nak./zast.
18,270
18,000
Zastávka
23,374
23,000
Zastávka
27,335
27,000
Zastávka
30,384
30,000
Zastávka
31,909
32,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
346 kB
23.3.2020
PDF
PDF
289 kB
29.3.2009
PDF
PDF
264 kB
26.4.2009
PDF
PDF
178 kB
22.3.2020
PDF
PDF
237 kB
18.6.2010
PDF
PDF
282 kB
25.6.2010
PDF
PDF
352 kB
5.4.2020
PDF
PDF
400 kB
6.4.2020
PDF
PDF
347 kB
27.6.2010
PDF
PDF
326 kB
3.7.2010
PDF
PDF
382 kB
30.10.2018
PDF
PDF
300 kB
8.4.2020
PDF
PDF
287 kB
5.7.2010
PDF
PDF
293 kB
5.7.2010
PDF
PDF
421 kB
17.4.2011
PDF
PDF
420 kB
10.4.2011
PDF
PDF
335 kB
5.6.2011
PDF
PDF
472 kB
10.4.2020
PDF
PDF
440 kB
16.10.2011
PDF
PDF
314 kB
23.10.2011
PDF
PDF
307 kB
29.5.2011

Ostatné prílohy

PDF
PDF
189 kB
15.1.2009