Chotín - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Železničná stanica na trati ŽSR 135: Nové Zámky - Komárno - Komárom MÁV. nachádza sa medzi ŽST Komárno zriaďovacia stanica a Hurbanovo.

Železničná stanica Chotín leží v km 13,696 jednokoľajnej trate Komárom (MÁV) – Komárno – Nové Zámky.
Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Je pridelená k železničnej stanici Komárno, sídlo prednostu stanice je v Komárne.

Styk dráh

Vlečka Agrolinz Slovakia s.r.o. Chotín odbočuje z koľaje číslo 2, výhybkou č. A1.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia typu Tischer s jednou pevnou hranou z nástupištných tvárníc s nespevneným povrchom dosypaným kamennou drťou. Jedno nástupište je pri koľaji č.1 dlhé 150 metrov s jedným úrovňovým prechodom so sníženou hranou široké 3 metre a druhé nástupište je pri koľaji č.3 dlhé 150
metrov s jedným prechodom so sníženou hranou široké 3 metre. V koľaji č.2 je jeden úrovňový prechod pre peších a vozíkov široké 3 metre. Prístup k nástupištiam je vľavo od staničnej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V nesamostatném stanici Chotín je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategorie RZZ typu TEST 14 s ústredne stavanými vlakovými cestami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Komárno zriaďovacia stanica – Chotín je automatický
blok bez oddielových návestidiel s indikáciou voľnosti trate s automatickou
odhláškou 2. kategórie.
V medzistaničnom úseku Chotín – Hurbanovo je releový poloautomatický blok, s kontrolou voľnosti trate, traťové zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Pri staničnej koľaji č.2 je otvorená bočná rampa 10 x 5 metrov s prístupom po miestnej komunikácii.
Zložisko je pozdĺž koľaje č.2 od staničnej budovy po výhybku č.5, široké 30 metrov s povrchom z betonových panelov.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
31 kB
20.8.2009
JPG
JPG
142 kB
16.4.2020

Galéria objektu