ŽSR 602: Ba východ (sk. Sever) - Ba východ (vchodová sk.) - Bratislava-Rača

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky