RM 74; 76

RM 74; 76

RM 74 U (ReinigungsMaschine) strojná čistička vyrábaná firmou Plasser a Theurer určená k plnoprofilovému čisteniu koľajového lôžka. Pridanie článkov (á 0,5m) do ťažiacej reťaze umožňuje plnoprofilové čistenie i vo výhybkách do šírky 7,70m.

RM  76 UHRS - modernejšia verzia RM 74 U.  

Technické údaje pre RM 76 UHRS:

Dĺžka: 24,14 m
Hmotnosť: 72 t
Max. rýchlosť: 70 km/h