Chynorany

Železničná stanica Chynorany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany.
Počet koľají : 3 dopravné, 1 manipulačná
Poloha budovy : vľavo, v smere od Nových Zámkov