MZV

MZV

MZV 30.1; 30.2 - Mechanizovaný Zásobníkový Vozeň (výroba MTH) slúži na prepravu sypkých hmôt, najmä na odvoz výzisku pri čistení koľajového lôžka. MZV 30.2 navyše umožňuje prísun materiálu sanačnej vrstvy (štrkodrva) k sanačnému stroju (napr. SČ 600 S). Je postavený na spodku vozňa r. Eas-u. MZV nemá vlastný pohon pojazdu, ťažnú silu a elektrickú energiu zaisťuje napr. PA 300. MZV 30.1 tvoria spolu s MVV 900.1 súpravu mechanizovaných vozňov SMV 1 a MZV 30.2 s MVV 900.2 tvoria SMV 2.

Technické údaje pre MZV 30.1 i 30.2:

Dĺžka: 14,04 m
Nosnosť: cca 50 t
Hmotnosť: cca 30 t
Max. rýchlosť: 80 km/h