SČ 600

SČ 600; 600 S

SČ 600

Strojná Čistička (MTH) na dvoch dvojnápravových podvozkoch (z rušňa 742) určená k plnoprofilovému čisteniu koľajového lôžka. Prototyp bol vyrobený v roku 1986. Čistenie štrku prebieha na vibračných sitách, pričom odpad je možné pomocou otočného dopravníku ukladať na obe strany koľaje alebo do pristavenej odvoznej súpravy. Celý stroj je tvorený dvoma dielmi, pričom jedným je samotná čistička so všetkými pracovnými agregátmi, druhým energetická sekcia (PA 300, upravený rušeň r. 730), ktorá zásobuje čističku energiou. V pracovnom režime sa rýchlosť jazdy riadi z kabíny čističky a pre pohon sú využité trakčné motory čističky i PA 300, pri preprave zabezpečuje jazdu len PA 300.

SČ 600 S

Strojná Čistička Sanačná vychádza z SČ 600 a umožňuje okrem samotného čistenia aj vkladanie geotextílie a vkladanie, rozhrnutie a hutnenie podkladnej vrstvy zo štrkodrvy. Vkladanie podkladnej vrstvy je možné obracaním vrstiev, kedy je materiál podkladnej vrstvy uložený na prečistenom koľajovom lôžku a čističkou obracaný, alebo je tento materiál dopravovaný pomocou dopravníkov z pristavenej súpravy (napr. SMV 2)

Technické údaje:

Dĺžka: 24,3 m
Hmotnosť: cca 80 t
Max. rýchlosť: 80 km/h
Toretický pracovný výkon: 600 m3/h