Spestrenie stanice vo Zvolene – výstava zabezpečovacej techniky

Vestibul železničnej stanice vo Zvolene už niekoľko týždňov oživuje výstava oznamovacej a zabezpečovacej techniky (OZT) pri príležitosti 100 rokov OZT na Slovensku. Môžete si tak trochu spríjemniť a skrátiť čas čakania na vlak, ale aj vybrať sa sem cielene. Túto minireportáž môžete chápať ako pozvánku, aby ste sa na ňu prišli pozrieť, ale aj ako prosbu o doplnenie informácií, keďže na internete je ich o spomínanej výstave žalostne málo. [Pokračovanie]