Z USA (1): New York Elevated Subway

Letní návštěva některých měst a míst ve východní polovině USA si zaslouží můj dosud nejrozsáhlejší seriál článků. Začneme ve městě, kde začíná mnoho transatlantických cestovatelů, avšak pochopitelně dopravně – zdejším metrem, které kombinuje podpovrchové tratě s úseky nadzemními. Proč, to se dozvíme díky rozborce jeho historie. Neopomineme vozový park a další postřehy, takže se hned první článek svou délkou poněkud vymyká. [Pokračování]