Modulárske stretnutie železničných modelárov SPŠ dopravná 2022

V dňoch 17. až 19. júna 2022 sa v Trnave konala akcia „Modulárske stretnutie železničných modelárov SPŠ dopravná 2022“. Cieľom akcie bola najmä propagácia nedostatkových odborov, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne potrebné v praxi pre chýbajúci záujem mladej generácie o takéto odbory. Sú to predovšetkým pozície potrebné v elektrotechnike, doprave a v informačných technológiách. Akcia, sprevádzaná s dňom otvorených dverí školy, zaujala najmä priaznivcov modelovej železnice, pretože mali možnosť vidieť modulové koľajisko v prevádzke, prvýkrát v Trnave v takom rozsahu. [Pokračovanie]