Najlepšie sa robilo v Trhanovej, trať 160 (časť 2/2)

V Trhanovej sa robilo najlepšie. Čo si máme pod touto vetou predstaviť? Ťažko povedať, pretože takýto názov by sme v zošitovom cestovnom poriadku asi hľadali len ťažko. V skutočnosti ide o zastávku Podkriváň nachádzajúcu sa tesne pod vrcholom stúpania z Lovinobane, medzi dvomi tunelmi (jeden prebudovaný na dvojkoľajný zárez, druhý nepoužívaný). A prečo sa tu robilo najlepšie? Preto, že je to len zastávka, nie je tu ani vlečka, ani manipulačná koľaj. Ak sa smiem ešte vrátiť k stúpaniu, až pri jazde v B-éčku v otvorenom okne a sledovaní krútiacej sa trate obkolesenej stromami, kedy sa cesta kľukatí o čosi nižšie v doline, som pochopil o akú sklonovo náročnú trať ide. [Pokračovanie]